Program USR 2030

6 direcții pentru dezvoltarea comunei Corbeanca

Programul de administrare locală a fost construit pe baza experienței noastre acumulate în cei peste 3 ani de când urmărim și analizăm activitatea administrației din comuna Corbeanca dar și din discuțiile avute cu voi, oamenii din comună. Programul reprezintă viziunea a ceea ce ne dorim pentru Corbeanca anului 2030.                Vă prezentăm mai jos Faza I al acestui plan ambițios pe care vrem să-l ducem la îndeplinire și cu ajutorul vostru, al locuitorilor din Corbeanca prin consultarea continua și validarea inițiativelor noastre

Programul de administrare locala Corbeanca 2030 

Pentru mobilitate și o comunitate conectată

 • Propunem:
 • Modernizarea stațiilor de autobuz pentru a putea fi folosite în siguranță și confort, dotarea lor cu rasteluri pentru biciclete
 • Promovarea transportului în comun, puncte locale pentru achiziția cartelelor
 • Fluidizarea traficului la orele de vârf prin intermediul Poliției Locale, evaluarea fezabilității unor sensuri giratorii în localitate
 • Demararea proiectelor pentru drumuri alternative către DN1, în parteneriat cu Consiliul Județean și localitățile vecine
 • Participarea la proiecte județene pentru modernizarea gărilor din apropiere în vederea încurajării transportului feroviar
 • Modernizarea trotuarelor și eliberarea acestora de mașinile parcate neregulamentar

 

Pentru un mediu înconjurător curat, verde și prietenos

Propunem:

 • Ecologizarea domeniului public și a zonelor adiacente drumurilor, pădurilor, râurilor

 • Campanie continuă de conștientizare pentru un mediu curat, proiecte educaționale în scoli pentru copiii noștri

 • Responsabilizarea Poliției Locale fața de deversările neautorizate ale deșeurilor

 • Încurajarea și facilitarea participării tuturor cetățenilor pentru urmărirea și stoparea fenomenului deversărilor neautorizate. Instrumente tip “call center” și aplicații mobile de raportare în timp real către autorități.

 • Colectare selectivă 100% prin operatorul de salubritate. Campanie de informare-educare pentru colectare selectivă la sursă. Sprijin din partea Primăriei pentru locuitorii comunei. Scoaterea în afara zonei locuite a platformelor de procesare deșeuri colectate prin serviciul de salubritate

Pentru viitor sănătos și educat

Propunem:

 • Programe de after-school pentru școlile din comună

 • Programe alternative de educație civică si ecologică pentru copii în parteneriat cu ONG-uri.
 • Facilități pentru învățători și profesori în vederea creșterii calitatii actului de educație
 • Școli “Smart”, săli de clasă modernizate și dotate cu noi tehnologii, programe de “Teleșcoala” pentru copii care nu se pot deplasa temporar
 • Consultare periodică a părinților, creșterea încrederii în școlile locale. Clădiri funcționale și “prietenoase”, bine dotate sub orice aspect
 • Deschiderea terenurilor de sport pentru comunitate, diversificarea programelor sportive locale, încurajarea sportului de masa 

 • Gestionarea într-o manieră responsabilă și corectă a câinilor fără stăpân

 • Dezvoltarea de perdele verzi in jurul comunei

Pentru timp liber acasă, in Corbeanca

Propunem:

 • Dezvoltarea unei zone de promenadă pe malul salbei de lacuri de pe teritoriul de pe teritoriul comunei Corbeanca

 • Transformarea punctelor centrale cu profil de piețe sau locuri de întâlnire: Poșta-Cardiorec, Stadion Tamași, Primărie

 • Diversificarea ofertei culturale și de socializare în localitate. Concursuri de sport pentru amatori, teatru ambulant, expoziții de artă a copiilor, bibliotecă

 • Finalizarea parcului si valorizarea lui. Proiecte pentru parcuri/locuri de joaca-agrement și întâlniri, de mai mici dimensiuni, în fiecare sat al comunei

 • Transformarea evenimentului “Zilele Comunei” într-un eveniment decent, incluziv si interesant pentru toate categoriile sociale care locuiesc in Corbeanca

Pentru o administrație deschisa, modernă și aproape de oameni

Propunem:

 • Organizarea unor consultări publice periodice edili-cetățeni, cel puțin patru pe an, câte unul în fiecare sat al comunei
 • Modernizarea periodică a website-ului Primăriei, comunicare continuă cu cetățenii prin pagina de Facebook, comunicare directă a Primarului, inclusiv prin sesiuni “live” și preluare feedback din partea cetățenilor.
 • Informatizarea Primăriei și a serviciilor publice, simplificarea interacțiunilor, introducerea instrumentelor de evaluare a calității lor din partea cetățenilor
 • înființarea unor puncte de Registratură pentru primire documente în cartierele mai indepărtate de clădirea Primariei
 • Profesionalizarea și evaluarea continuă a personalului administrativ care lucrează in relație directă cu cetățenii

 • O administrație pro-cetățean – atragerea câtor mai multe persoane în a-și stabili domiciliul aici, prin acordarea de avantaje posibile, nu neaparat materiale, ci de eficiență a rezolvării problemelor, o birocrație scăzută

 • Implementarea standardului ISO 37001 ANTIFRAUDĂ, în cadrul Primariei Corbeanca -”fără corupție în instituțiile publice”-

Pentru sănătate și siguranța cetățeanului

Propunem:

 • Punct de prim ajutor
 • Departament voluntar de Pompieri cu minim 1 autospecială pentru stingerea incendiilor
 • Înființarea unui departament de Village Security Management